Vách Ngăn Bình Phong Kín – IG465 (6 cánh)

2,400,000