Vách Ngăn Bình Phong Kín – IG465 (3 cánh)

1,200,000