Vách Ngăn Bình Phong Kín – IG465 (2 cánh)

801,000