Vách Ngăn Bình Phong Hoa Sen – IG489 ( 6 cánh)

2,400,000