Kệ Sách Mở Rộng Kích Thước – GP209 (Màu trắng)

462,000