Bình Phong Sọc Ngang To – IG475 ( 4 cánh)

1,390,000