Bình Phong Sọc Ngang To – IG475 ( 2 cánh)

695,000