Bình Phong Hoa Văn Trắng – IG463 ( 2 cánh)

695,000