Bình Phong Hoa Sen To Dưới Nước Có Kệ – IG478 ( 6 cánh)

2,253,000