Bàn Trang Điểm Phong Cách Nhật – GP196 (MÀU GỖ)

579,000