Bàn Làm Việc Chân Sắt Tròn – GM62 (120X60)

357,000