Bàn Học G05 – Màu Gỗ Phối Trắng – GP225.31

513,000